News

Alvar Reisner “Inimestest majadeni”

Neljapäeval, 5. septembril kell 18.00, avatakse Staapli 3 galeriis Alvar Reisneri isikunäitus “Inimestest majadeni”. 

“Inimestest majadeni” kajastab Alvar Reisneri hiliseimat loomingut ja on tema esimene isikunäitus viimase 5 aasta jooksul. Nagu pealkirigi ütleb on tegemist näitusega, mille temaatikaks on inimesed, majad, linnaosad ja piirkonnad ning inimeste liikumised majast majja – autoga, jalgrattaga või jalgsi. Kunstnikku inspireerib arhitektuur ja kõik milles on vähegi nõukaaegset hõngu.

Alvar Reisner ise on öeldnud, et ta peab nn maalipäevikut, kus iga sissekanne (maal) kajastab hetke, piirkonda ja linnaruumi disaini. Kui ajaloost paralleeli tõmmata siis sellega tegeles maalikunst läbi ajaloo, kuid Reisner näeb, et tol ajal olid inspireerivaks enamasti romantilised maastikud, järved, mets jne. Niisiis sama kontseptsiooni järgides pöörab kunstnik oma pilgu linnaruumi ja omamoodi flanööridele, linnauudistajatele, kelle kujutamisel on oluline osa kaasaegse linnaruumi mõistmisel ja kirjeldamisel. Nendes hetkedes on kunstnik nii uudistaja kui üks uudistatav.

Reisneri maalid ei ole reportaaž tegelikkusest, pigem mõjub iga teos nihkes reaalsusena. Jooksu pealt kogetud esteeetilised luuletused. Tema maalid on tihti loodud leitud või taaskasutatud lõuenditele, mis jätkavad linnaruumis liikumist ja kannavad oma ajalugu edasi maali vundamendina. Maalide foonil on omapärane huumor, kas pealkirjade või stseenidena, mis annab töödele muheda äratundmisrõõmu.

Need põgusad stsenaariumid linnaruumile omasest dünaamilisest liikuvusest toovadki vaatajani kunstniku enda tõlgenduse inimeste ja hoonete kaduvast sünergiast.

Alvar Reisner on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala ja on töötanud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias. Alvar on pälvinud Harald Raudsepa stipendiumi ja oli esimene, kellele anti välja Eduard Wiiralt nimeline stipendium. 2013. aastast on ta vabakutseline kunstnik ja galerist.

 

Näituse avamine: 05.09.2019 kell 18.00-20.00

Näitus jääb avatuks kuni 13.10.2019

Galerii on avatud: E-N 10-20.00, R-P 9-20.00

 

Lisainformatsioon:

info@staapliart.ee

www.staapliart.ee 

https://www.facebook.com/alvarreisnerart/ 

 

//EN//

 

Alvar Reisner “From People to Houses”

On 5 September 2019 at 6pm, Alvar Reisner’s solo exhibition “From People to Houses” opens at Staapli 3 Art Gallery.

“From People to Houses” exhibits Alvar Reisner’s most recent artwork and is his first solo exhibition in five years. As the title of the exhibition suggests, the topic of the exhibit is people, buildings, neighbourhoods and movements of people from house to house – by car, bicycle or on foot. The artist finds inspiration from architecture and from all that carries even the slightest hint of the soviet.

Alvar Reisner himself has said that he keeps a so-called painting journal, where each submission (painting) reflects a moment, area and design of a city space. Though we can find parallels from the history of painting, Reisner thinks that historically speaking, the artists mostly took inspiration from romantic landscapes, lakes and forests. And so, following the same concept, the he looks at the city space and at flâneurs, observers, who play a key role in understanding and portraying the city. In these moments, the artist is both the observer and the one being observed.

Reisner’s paintings are not a report on reality, but rather leave an impression of a shifted reality. Aesthetic poems that were experienced on the run. He often paints on found or reused canvases, which then continue their journey in the city space and carry their history on as foundations for the paintings. A peculiar sense of humour lies at the backdrop of his paintings, as titles or scenes, that gives his paintings a cheeky sense of recognition.

These transient scenes of dynamic movements, that are characteristic to city spaces, display the artist’s own interpretation of the fleeting synergy that lies between people and houses.

Alvar Reisner has graduated from painting at the Estonian Academy of Arts and has worked as a lecturer at the Estonian Academy of Arts. Alvar has received the Harald Raudsepp’s scholarship and was the first to be awarded with the Eduard Wiiralt scholarship. Since 2013, he is a freelance artist and gallerist.

 

Exhibition opening: 05.09.2019 at 6pm

Exhibition is open until 13.10.2019

Gallery is open: Mon-Thu 10-8pm, Fri-Sun 9-8pm

More information:

info@staapliart.ee
www.staapliart.ee 

https://www.facebook.com/alvarreisnerart/ 

 

Jazz night with Brian Melvin, Matt Renzi and Mart Soo!

Drummer Brian Melvin, guitarist Mart Soo and saxophone player Matt Renzi will be performing at Staapli 3 Art Gallery on 13 July 2019 at 6pm.

One of todays leading sax players Matt Renzi from USA is currently recording a new album in Tallinn with Brian Melvin and Mart Soo. Matt and Brian, who are both from San Francisco, have performed and recorded together many times, and also with Mart Soo in Estonia.

Staapli 3 gallery jazz night is a unique opportunity to come and listen to their new music and enjoy the trio’s skilful musical techniques that invite the audience to their world of wonderful soundscapes. Beautiful music in a colourful gallery!

Concert 6pm-9pm

More information:
info@staapliart.ee
www.mattrenzi.com
www.brianmelvin.com

 

Džässiõhtu Brian Melvini, Matt Renzi ja Mart Sooga!

13. juulil kell 18.00 esinevad Staapli 3 galeriis drummar Brian Melvin, kitarrist Mart Soo ja saksofonist Matt Renzi.

USAst pärit tunnustatud saksofonist Matt Renzi on Tallinnas lindistamas uut albumit koos Brian Melvini ja Mart Sooga. Matt ja Brian on mõlemad San Franciscost ja on mitmeid kordi varemgi koos esinenud ja muusikat lindistanud, sealhulgas ka Eestis koos Mardiga.

Staapli 3 galerii džässiõhtu kontsert on ainulaadne võimalus kuulata nende uut muusikat ja nautida džässitrio oskuslikke tehnikaid, millega nad kutsuvad kuulajad oma eripäraste helimaastike maailma. Ilus muusika värvikireva galerii ruumides!

Kontsert 18.00-21.00

Lisainformatioon:
info@staapliart.ee
www.mattrenzi.com
www.brianmelvin.com

10. juulil 2019 algusega kell 18.30 avatakse Staapli 3 galeriis Mall Nukke isikunäitus “Vesi & Kivi. Mall Nukke maalid 2016 – 2019”.

“Meri ja maa on alati olnud vastandlikud materjalid, nende kokkupuute hetked on inspireerivad ja erutavad. Peegeldused, mis muudavad millegi kindla ja käegakatsutava mänglevaks ja vaevu hoomatavaks, on sundinud mind pinstlit haarama ja päevade kaupa nende vaevu tabatavate kujutiste kallal „nokitsema“. Vesi on minu maalidel suurim looja, mina proovin temaga vaid sammu pidada. Koos oma maise maalivarustusega. Maalidel on peegeldusi, mis on „kinni püütud“ Veneetsiast, Riiast, Hamburgist, Hvarist (Horvaatia).  Võluvalt abstraktseks ja maaliliseks teeb need vaated sama meri, mis loksub ka Eesti randa. Esmakordselt toimus “Vesi & Kivi” maalinäitus Ruhnu Kultuurikojas 2018. aasta suvel.” Mall Nukke

Mall Nukke loometee algas pliiatsi ja pastelliga. Tema varasemad joonistused, valdavalt figuraalsed kompositsioonid, olid luksuslikult värviküllased, kiiskavas, ergavas, mürgilt sätendavas värviskaalas ning jõuliselt konstrueeritud. Alates 2016 aastast on Mall Nukke järjest rohkem tegelenud õlimaalimisega ja “Vesi & Kivi” näitusel saab näha teoseid, mis on viimase 4 aasta jooksul loodud just selles tehnikas.

Mall on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala ja tema teoseid on kogunud KUMU, Tartu kunstimuuseum, OÜ Sadolini kunstikogu (Eesti), Rauma Linnamuuseum (Soome), Viinistu Kunstimuuseum (Eesti),  Vexi Salmi kunstikogu (Soome), Nef Galerii (Kiiev, Ukraina),  George Sorose kunstikogu (USA); Margus Punabi kunstikogu (Eesti); Rain Tamme kunstikogu (Eesti); Reigo Kuivjõe kunstikogu (Eesti); Sven Pertensi kunstikogu (Eesti);  Armin Kõomäe kunstikogu (Eesti).

Näituse avamine: 10.07.2019 kell 18.30
Näitus jääb avatuks kuni 10.08.2019

Lisainformatsioon:
info@staapliart.ee
www.mallnukke.ee
https://www.facebook.com/nukke/

 

On 10 July 2019 at 6.30 pm Mall Nukke’s solo exhibition “Water&Stone. Mall Nukke paintings 2016 – 2019” opens at Staapli 3 Art Gallery.

“The sea and the earth have always been the opposite materials and the moments where these two meet are both inspirational and exciting. The reflections that turn the solid and tangible into something that is playful and hardly noticeable have urged me to grab a brush and to keep “working” on these ephemeral images for days. On my paintings, water is the greatest creator and I just try to keep up with it. With my earthly painting equipment. These paintings have “captured” reflections from Venice, Riga, Hamburg and Hvar (Croatia). The same sea that washes the shores of Estonia makes these views enchantingly abstract and picturesque. The exhibition “Water & Stone” was first displayed at Ruhnu Cultural Centre in summer 2018.”
Mall Nukke

Mall Nukke’s creative practice started with pencils and pastels. Her early drawings were largely figurative compositions, luxuriously colourful in their bright, lively and sparkling colour spectrum and powerfully designed. Since 2016, Mall Nukke has started painting more and more with oil, and at the exhibition in Staapli 3 gallery you can see work that she has created in that media over the past four years.

Mall has a graphic arts degree from the Estonian Art Academy and her works are in the collections of KUMU, Tartu Art Museum, OÜ Sadolin Art Collection (Estonia), Rauma Museum (Finland), Viinistu Art Museum (Estonia), Vexi Salmi Collection (Finland), Nef Gallery (Kiev, Ukraine), George Soros’ art collection (USA); Margus Punab’s art collection (Estonia), Rain Tamme’s art collection (Estonia), Reigo Kuivjõe’s art collection (Estonia), Sven Pertens’ art collection (Estonia) and Armin Kõomäe’s art collection (Estonia).

Exhibition opening: 10.07.2019 at 6.30pm
Exhibition is open until 10.08.2019

More information:
info@staapliart.ee
www.mallnukke.ee
https://www.facebook.com/nukke/ 

"Theatrically Unworldly Reality / Teatraalselt ebamaine reaalsus"

Henrik Hürden


Opening 5 June 2019 at 6pm

We are pleased to announce that on Wednesday 5 June 2019 at 6pm Henrik Hürden solo exhibition “Theatrically Unwordly Reality”
opens at Staapli 3 Art Gallery.

Henrik’s artwork is inspired by technical and mechanical objects and details, mythical stories and nature. The hidden (or sometimes even stolen) moments of Hendrik’s paintings reflect on various everyday life topics. Scenes or memories of objects from real life have been staged with bold and dynamic tones. They urge the viewer to notice the ephemeral nature of a moment and direct attention to detail. 

His paintings theatrically convey a mystical or unwordly atmosphere, frozen or stored moments. Just like at the end of a play the audience gets a better view of the experience, each title of Henrik’s paintings offer a new perspective, a larger picture- the details he has emphasized are always part of a bigger, and often subjective, viewpoint.

Henrik has graduated with a degree in scenography at the Estonian Academy of Arts and has participated in group exhibitions at Telliskivi Creative City, Ministry of Rural Affairs and at Nautica Shopping Centre Cocodrillo Pizzeria.

More information:
info@staapliart.ee
FB

We will be launching the gallery with an opening celebration on 17 April 2019!