fbpx

Read Terms and Conditions of Sale in English

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Staapli 3 Art Gallery OÜ e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.staapliart.ee asuva Staapli 3 Art Gallery OÜ ostukeskkonna (edaspidi E-poe) haldaja, Staapli 3 Art Gallery OÜ (edaspidi Müüja), ja E-poe eraisikust kui ka juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi E-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe ostukeskkonna vahendusel kunsti ja disaini toodete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Müüjal on õigus E-poe ostukeskkonna arengust tulenevalt ja E-poe ostukeskkonna parema ning turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.staapliart.ee kaudu.

1.4 Müüjal on õigus E-poe ostukeskkonna vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud Kaup üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

1.4.1 Kaup on müüdud enne kui Müüjale on E-poe ostukeskkonna vahendusel laekunud makse või Kaup pole mõnel muul põhjusel enam saadaval;

1.4.2  Kauba hind või muu informatsioon on E-poe ostukeskkonna süsteemi rikke tõttu valesti kuvatud.

1.5 Kui Müüjal ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust e-posti või telefoni teel ja tellimuse summa tagastatakse juhul, kui ostja on jõudnud Kauba eest maksta.

2. Hinnad

2.1 Kõikide E-poe ostukeskkonnas müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis müügi tehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

2.2 Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

2.4 Kui Ostja on jõudnud Kauba eest ettemaksu teha kuid Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ja tasutud summa tagastatakse.

3. Tootega tutvumine

3.1 Enne kunstiteose ostmist on võimalik Staapli 3 galerii ja kunstikohvikus (Staapli 3 Art Gallery OÜ-s) teosega tutvuda galerii avamisaegadel. 

4. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

4.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.
4.2 Meie tooted toimetatab kohale kulleriteenus. E-poe ostukeskkond küsib lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha ja Ostja kontaktandmete täpsustamiseks.
4.3 Pärast transpordiviisi valikut avaneb makseviiside valik ja Ostja saab valida sobiva makseviisi – pangalingid, kaardimaksed (Visa, MasterCard) või maksa hiljem lahendus.
4.4  E-poe ostukeskkonnas saab tasuda Kauba eest järgnevate pankade pangalingi kaudu: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay.

4.5 Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Staapli 3 Art Gallery OÜ ja maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4.6 Ostja peab tellimuse vormistamisel ja andmete lisamisega olema tähelepanelik, sest esitatud informatsiooni korrektsusest sõltub Ostja poolt ostetud Kaupade kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning võimalik hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
4.7 Kui Ostja soovib tellimuse eest kohese pangalingi kaudu maksta, saab Ostja ostukorvi kinnitada ja tellimuse vormistada vajutades lingile „maksma“. 

4.8 Enne ostukorvi kinnitamist ja tellimuse vormistamist on Ostjal kohustus tutvuda E-poe ostukeskkonna kasutajatingimustega ning neid kinnitades nõustub, Ostja nimetatud tingimustega.
4.9 Ostukorvi kinnitamisel registreeritakse eelnevalt mitteregistreeritud Ostja E-poe ostukeskkonna kasutajaks ja talle edastatakse kasutajanimi ning parool. See võimaldab Ostjal hiljem ligi pääseda E-poe ostukeskkonna rubriigile „Minu galerii”, kuhu salvestatakse kõik selle ostja poolt ostetud teosed. Kui Ostja on varem E-poe ostukeskkonna kasutajaks registreerinud, siis soovitame enne ostu sooritamist E-poe ostukeskkonda sisse logida.
4.10 E-poe ostukeskkonnas sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ajavahemikus 10.00−17.00.
4.11 Toodete ja teenuste müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimusekinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

5. Kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt punktile 4.10 toimetatakse Kaup Ostjale kohale tema poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta.
5.2. Kaupade kohaletoimetamine toimub Eesti piires kulleriga ja maksimum kohaletoimetamise aeg on kuni 7 tööpäeva. Juhul kui tellimuse täitmiseks kulub rohkem aega, teatab E-poe ostukeskkond Ostjale esimesel võimalusel täpsustatud kohaletoimetamise aja.
5.3. Kui Ostja valis kohaletoimetamise viisiks kulleri ja Ostja poolt tellitud Kaubad on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma esindaja Ostjaga ühendust punktis 5.2. märgitud aja jooksul, et täpsustada Kaupade kohaletoomise täpne aeg.
5.4. Kullerfirma toimetab Kaubad Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kaupade kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja nõuetele vastava Kauba tagastamisõigus

6.1 Ostjal on õigus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohale toimetamist oma tellimus tühistada, saates e-posti aadressile tellimused@staapliart.ee vastavasisulise teate koos Ostja tellimuse numbri ja arvelduskonto numbriga. Müüja kannab raha tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates Ostja tellimuse tühistamisese teate jõudmisest e-posti aadressile tellimused@staapliart.ee.
6.2. Peale toote kättesaamist on Ostjal 14 päeva aega nõuetele vastav Kaup välja vahetada, välja arvatud punktis 7.2 nimetatud juhul.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa, millest Müüjal on õigus maha arvestada Kauba tagasisaamisega seotud kulutused kuni 15 EUR. Müüja kannab raha tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Staapli 3 Art Gallery e-posti tellimused@staapliart.ee aadressile, tingimusel, et tellitud Kaup on Müüjale tagastatud.
6.4 Tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul vahetab Müüja ostetud Kauba välja samas väärtuses Kauba või kinkekaardi vastu. Väljavahetamise summa hulka ei kuulu Ostja transpordikulud.

7. Nõuetele mittevastava toote tagastamine 

7.1 Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda Kauba asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
7.2 Ostjal ei ole õigust tagastada Kaupa, mille seisukord on halvenenud Ostjapoolse ebaõige hooldamise, hoidmise või mitte sihipärase kasutamise tulemusel.
7.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada ostust taganemise avaldus (justiitsministri määrusega kehtestatud tüüpvorm), saates selle e-posti aadressile tellimused@staapliart.ee hiljemalt 14 päeva jooksul toote kättesaamisest.
7.4 Ostja peab Kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul andnud Kauba Müüjale tagastamiseks üle logistikafirmale.
7.5 Ostja ei pea Kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Müüja on nõustunud Kaubale ise järele tulema.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha (vääramatu jõud).

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Ostja annab E-poe ostukeskkonnas andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid (sh nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid Kauba kohaletoimetamiseks.
9.2 E-poe ostukeskkonnal on õigus kasutada Ostja elukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
9.3 Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Kauba kohaletoimetamiseks.
9.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui isik on selle jaoks andnud E-poe ostukeskkonnas eraldi nõusoleku.
9.5 Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja pangatunnuste turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

10. Kaubaga seotud autoriõigused
10.1 Kunstiteose ja sellest tehtud fotode edaspidisel kasutamisel on Ostja kohustatud järgima Autoriõiguse seadust. Üldjuhul ei ole lubatud kunstiteose ja sellest tehtud fotode kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma teose autori nõusolekuta ja selle eest tasu maksmiseta.

11. Muud tingimused
11.1 Kauba pildid E-poe ostukeskkonnas on illustratiivse tähendusega.
11.2 Ostja ja Müüja vahelised tekkinud vaidlused, mis on tekkinud seoses E-poe ostukeskkonnas Kaupade tellimise ja ostmisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.