Galerii rendi tingimused

ÜLDTINGIMUSED

 • Staapli 3 Art Gallery (edaspidi Galerii) annab Pakkumise alusel ja Pakkumises näidatud ajal Kliendile kasutada Galerii pinda.
 • Arve tasumisega kinnitab Klient, et on lugenud Galerii rendi kasutustingimusi ja kasutab Galerii ruume sihipäraselt ning heaperemehelikult.
 • Klient kannab Ürituse ajal täielikku materiaalset vastutust Galeriile tekitatud kahju eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Broneerimine

 • Pakkumise saamine ei tähenda Broneeringu kinnitamist. Broneering loetakse kinnitatuks Galerii poolt esitatud arve tasumisega.
 • Kui Galerii poolt esitatud arve ei ole Kliendi poolt tasutud õigeaegselt, on Galeriil õigus broneering tühistada.
 • Broneeringu kinnitamisest teavitab Galerii Klienti e-maili teel.
 • Galeriil on õigus Broneering tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada.

Tasumine 

 • Pakkumise eest on võimalik tasuda arve alusel. Broneeringu kinnitamiseks tuleb Galerii poolt esitatud arve tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.

Tühistamine

 • Broneeringu tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal Galerii on kätte saanud kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
 • Kui Broneering, mille eest on kogu summa ulatuses tasutud, tühistatakse peale maksetähtaega ja rohkem kui 48 tundi enne Broneeringus märgitud ürituse algusaega siis tagastatakse kogu summast 50%.
 • Kui Broneering, mille eest on kogu summa ulatuses tasutud, tühistatakse vähem kui 48 tundi enne Broneeringus märgitud ürituse algusaega, siis ei tagastata teenuse maksumust.
 • Kui Broneeringu eest on tasutud, kuid soovitakse muuta ürituse toimumise aega, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.
 • Broneeritud ürituse aega on võimalik muuta kuni 7 päeva enne ürituse toimumist ja vastavalt Galerii ajakava võimalustele.
 • Tasutud Broneeringu muutmisel vähem kui 7 päeva ja rohkem kui 48 tundi enne ürituse algusaega tagastab Galerii 50% tasutud summast või loetakse tasu uue broneeringu katteks.
 • Juhul kui Galerii tühistab Broneeringu põhjusel, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada, tagastab Galerii Kliendile tasutud broneeringu tasu täies ulatuses.

Toitlustuse tellimine galerii kaudu

 • Toitlustuse tellimuse tühistamisel kehtivad vastava toitlustuse ettevõtte tellimuse tühistamise tingimused.
 • Kliendipoolseid muudatusi tellitud teenuste mahu ja detailide osas aktsepteerib Galerii vaid võimaluse korral ja eelneva kokkuleppe alusel.

Hinnakirja tingimused

 • Miinimum broneeringu tundide arv on 3 tundi. Iga järgnev tund vastavalt lisatunni arvestusele.
 • Hindades sisaldub ettevalmistuse aeg 45min ja mahavõtmise aeg 45min (enne ja pärast üritust).
 • Ettevalmistusaeg on mõeldud ürituse jookide,söökide ja rekvisiitide kohale toomiseks ja üleseadmiseks. Asjade toomine Galeriisse enne ettevalmistusaja algust toimub vaid võimaluse korral ja eelneva kokkuleppe alusel.
 • Üritustele, mis nõuavad pikemaajalist tehnika/toitlustuse jm ülesseadmist lisandub ettevalmistuse lisatunnitasu.
 • Lisatunnitasu arvestus on tunni kaupa.
 • Üritustele, kus ei ole kliendi poolt organiseeritud ettekandjat (toitlustaja poolt) lisandub ettekandja lisatasu 7 EUR/h.
 • Ettekandjate organiseerimine Galerii poolt ja nende arv toimub eelneva kokkuleppe alusel. Ettekandja lisatasu arvestus käib vastavalt inimeste arvule – 20 külalise kohta 1 ettekandja. Näiteks, 40-50 külalist 2 ettekandjat kuid ka 30 külalise puhul soovitame 2 ettekandjat.
 • Hindadele lisandub käibemaks 20%.

ISIKUANDMETE KAITSE

 • Isikuandmed, mida kogutakse Broneeringu töötlemiseks on rangelt ettevõttesiseseks kasutamiseks.
 • Kui Klient on andnud selleks nõusoleku, on Galeriil õigus Kliendi kontaktandmeid kasutada uudiskirja postitamiseks.
 • Kinnitame, et Kliendi isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele muul otstarbel kui ainult tellimuse täitmiseks.
 • Kliendi finantsandmeid ei säilitata Galerii serverites.

Ürituse ülespanek ja mahavõtmine

 • Ürituse ettevalmistuseks ja mahavõtmiseks on ette nähtud 45min, mis on arvestatud hinnapakkumise tegemisel. 
 • Kui üritus ülespanekuks ja mahavõtmiseks kulub rohkem aega esitab Galerii Kliendile arve vastavalt lisatunni hinnakirjale.

OHUTUS

 • Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades. Siseruumides on suitsetamine rangelt keelatud.
 • Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda.

VASTUTUS

 • Galerii ei vastuta Kliendi ja tema grupi isiklike asjade ja varade eest.
 • Klient (piletite või ruumide rendi eest vastutav isik) vastutab täiel määral enda poolt esindatud grupi tegevuste eest, sh. kohustub kompenseerima täies ulatuses Galeriile tekitatud varalise kahju.

Muu

 • Võimalikud pretensioonid Galerii poolt osutatud teenuste kohta tuleb esitada kirjalikult 3 kalendripäeva jooksul peale Ürituse toimumist. Kliendi hilisemaid pretensioone ei arvestata.